تحقیق نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی

تحقیق نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی

دانلود فایل

نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی بخشهایی از متن: «ویلیام جی. گود» بر این نكته اصرار دارد كه افراد ممكن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی كرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده كه در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای كامل كاركردهایش گویای این واقعیت است كه جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای كوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفكر در خود پرورش دهد و هستة این بالندگی در دورن خانواده شكوفا می‌شود. (گود، 1352: ص 22). عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یكی از آنها تغییر می كند، بلكه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری كه تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور كلی وضعیت خانوده، زن و شوهری  و نقش همسر در خانوده با تكالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص كردن كار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم كار را در درون خانواده معین می‌كند. در بین رفتارهای كلی والدین نسبت به فرزندان، ترك فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود. … … خانواده به عنوان یك نظام اجتماعی با توجه به تعریف و مفهومی كه از نظام اجتماعی به دست آمد، خانواده را نیز می‌توان به عنوان نظام كنشهای گوناگون و مشخص شده‌ای پنداشت كه در درون نظام نقشهای تعیین شده سازمان یافته است. نظام خانواده از طریق ارزشها و هنجارهای اجتماعی به نظام كلی جامعه مربوط می‌شود و در حقیقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعی برای خانواده عمل می‌كند. با این ترتیب، می توان گفت كه كنش اعضای خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهای اجتماعی صورت می‌گیرد، ولی دارای ویژگی ‌ارادی بودن نیز هست. این كنشها در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی دارای نظام می‌شوند و به عبارتی هنجارهای اجتماعی چگونگی، و نحوة كنش اعضای خانواده را شكل داده آن را هدایت می‌كند . اینكه اعضای خانواده را ارادی ذكر كردیم بدین معناست كه هر یك از عناصر تشكیل دهنده این نظام ممكن است به دو گونه متضاد، نقشهای خود را ایفا كنند یا در جهت نظام ارزشها و هنجارها یا در خلاف این جهت، هنگامی كه در درون یك نهاد اجتماعی یا یك جامعه، نظام ارزشها و این انتظارات، تا حدودی معیارها را برای او تعیین می‌كند كه انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفی هم از دید همان پدر، مجموعه‌ای توقعات مربوط به بروز بازتابهای احتمالی دیگران وجود دارد كه تكالیف یا الزامات نامیده می‌شود كه ممكن است خوشایند یا نامناسب باشند، مثبت باشند یا منفی. پس رابطه میان انتظارات از نقش «پدر بودن» و «الزامات و تكالیف، یك رابطه دو طرفه است. آنچه را كه پدر الزامات و تكالیف خویش می‌داند، از دید همسر و فرزندان و نظام هنجارهای جامعه، انتظارات از نقش است. بنابراین می‌توان پنداشت كه یك نقش، قسمتی از كل نظام جهت‌گیری عضو خانواده است كه با گروهی از معیارها كه حاكم بر كنشهای متقابل سایر اعضای خانواده است، وحدت و یگانگی یافته است. … …

 • نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقش پل در رابطه با شهر اصفهان دانلود فایل دانلود مقاله نقش…

 • بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

  بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان دانلود فایل بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می…

 • تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

  تامین اجتماعی,تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود فایل مقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با…

 • تحقیق آسم Asthma

  تحقیق آسم,تحقیق آسم Asthma,مقاله آسم Asthma دانلود فایل تحقیق آسم Asthma List of Subject Title: What is Asthma? What causes Asthma? What is At Risk for Asthma? Resources ........................................................... چکیده: What Is Asthma? Asthma (Az-muh) is a chronic disease that…

 • مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان

  مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان دانلود فایل مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان چکیده: در فرهنگ اصیل ایران باستان پنچ جشن با اهمیت وجود دارد كه عبارتند از: نوروز، مهرگان، تیرگان، یلدا و سده. در تقویم ایران…