سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن

دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت

دانلود فایل

دانلود پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  و عوامل موثر بر آن فهرست مطالب فصل اول            1 كلیات پژوهش       1 1/1 مقدمه:          2 2/1 طرح مساله:    3 3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق           5 4/1 اهداف تحقیق  7 فصل دوم 8 مبانی نظری تحقیق 8 1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی   9 2/2- پیشینه تحقیق 11 ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی    12 2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی           27 3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی:  27 4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی            39 3/2 مبانی نظری تحقیق       40 1/ 3/2  نظریه تسری(spill over theory)      41 2/ 3/2  نظریه هدف گذاری «ادوین لاك» E.A.lock        42 3/ 3/2 نظریه مبادله           43 4/3/2 نظریه نیازها            45 4/2 چهارچوب نظری تحقیق 48 5/2 مدل تئوریكی تحقیق:     50 فصل سوم            51 روش تحقیق         51 3/1 مقدمه           52 2/3روش تحقیق:   53 1/2/3: پرسش آغازی:         54 2/2/3 مطالعات مقدماتی و اكتشافی:     54 3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق:        55 4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریك:      57 5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها:    57 6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها:      59 7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها       61 8/2/3 آزمون مقدماتی         66 3/3 جامعه آماری   67 1 /3/3حجم نمونه: 67 فصل چهارم          71 یافته‌های پژوهش    71 *تحلیل جداول توزیع فراوانی 72 جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس     73 جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی      74 جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی      75 جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل       76 جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سكونت 77 جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر      78 جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر            79 جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر       80 جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر  81 جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالكیت منزل 82 جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن      83 جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل    84 جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم      85 جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده         86 جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده      87 *تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه    88 جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 89 جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90 جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه   91 جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی         92 جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل             93 جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی 95 جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو         96 جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97 جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف           98 جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی        99 *تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه          100 جدول  26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی       101 جدول  27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو   102 جدول  28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه       103 جدول  29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف     104 جدول  30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی  105 *تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای   106 جدول 31-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس            107 جدول 32-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی            108 جدول 33-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی            109 جدول 34-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سكونت        110 تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای    111 جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی            112 جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل 114 جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر           115 جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر      116 جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 117 جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118 جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالكیت منزل         119 فصل پنجم            120 خلاصه و نتیجه گیری         120 منابع و ماخذ         128 پرسشنامه             130

 • تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد دانلود فایل تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد این تحقیق در بیمارستان روانی روزبه تهران انجام شد . برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد . 200 مورد…

 • مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285

  پروژه بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,تحقیق بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,دانلود تحقیق بررسی انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285,مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 دانلود فایل مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 در 40 صفحه ورد قابل…

 • پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان

  پایان نامه مشکلات خانوادگی,پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان,سلامت روانی بین دانشجویان,مشکلات خانوادگی و مالی دانلود فایل پایان نامه مشکلات خانوادگی و مالی و تاثیر آن بر سلامت روانی بین دانشجویان مقدمه…

 • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000

  پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 دانلود فایل پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

  پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا,پروژه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا,تحقیق بررسی طراحی و پیاده سازی وب…