مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

پروانه وکالت,پروانه وکالت و مشاوره حقو,کارآموزی مشاوره حقوقی,گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی,مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی,مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی,مشاوره حقوقی

دانلود فایل

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی فهرست مطالب عنوان :                                   صفحه : فصل اول : موضوعات حقوقی ابطال تقسیم نامه ……………………..   1 تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه …….  7 توقیف عملیات اجرایی……………………      14 تخلیه………………………………..      18 رفع تصرف……………………………..      29 ابطال قرار داد ……………………….      35 تعدیل اجاره بها   ……………………. 39 ابطال قولنامه ………………………..      47 ابطال مبایعه  نامه ……………………      52 صحت معامله …………………………..      59 اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل          . 65 اثبات عقد بیع   ……………………… 70 فسخ معامله  …………………………. 73 فسخ معامله…………………………… 77 فسخ معامله  ………………………….   82 تحویل زمین  ………………………….  85 مطالبه وجه …………………………..      89 مطالبه وجه …………………………..     91 مطالبه وجه……………………………      94 مطالبه وجه……………………………      97 تقسیم ترکه    ……………………….. 100 تجدید نظر از رای شورا …………………      105 مطالبه حق بیمه عمر ……………………      109 اعتراض ثابت ………………………….       115 اعتراض ثابت …………………………. 119 وا خواهی    …………………………. 123 اعتراض بر ثبت ………………………..      127 خلع ید ……………………………… 131 قلع و قمع ……………………………   134 تغییر نام ……………………………       138 ابطال آراء …………………………..      140 اصلاح شناسنامه ………………………..      149 تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ……………      152 الزام به تنظیم سند ……………………       158 الزام به تنظیم سند    ………………… 163 انجام تعهد  ………………………….      166 تقسیم ترکه  ………………………….      173 ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ………….      177 فصل دوم : موضوعات خانواده استرداد جهیزیه ………………………. 183 فسخ نکاح   ………………………….. 187 حکم تمکین …………………………… 189 تقلیل اقساط مهریه…………………….. 193 وا خواهی   …………………………..  195 ملاقات فرزند  …………………………      198 مطالبه اجرة المثل …………………….     200 مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی …….      205 تجدید نظر خواهی ………………………      211 استرداد جهیزیه     …………………… 215 طلاق  ………………………………..      218 افزایش اجاره بها  …………………….      221 اثبات نسب ……………………………       229 تعیین تکلیف………………………….. 231 تهی ولد و اثبات نسب     ………………. 233 ثبت واقعه ازدواج  …………………….      235 فصل سوم :‌موضوعات اطفال تصادف منجر به فوت   …………………..   237 ایراد ضرب وشتم   ……………………..  240 ایراد ضرب عمدی  ………………………      241 رابطه نا مشروع  ………………………     245 قتل غیر عمدی …………………………      248 فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ……. 251 خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی  ………..      254 مطالبه سهم الارث ………………………      258 الزام به ثبت نکاح  ……………………       262 خلع ید یک باب مغازه  …………………. 265 الزام به تنظیم سند     ……………….. 270 الزام به تنظیم سند  …………………..      272 خلع ید و مطالبه اجرة المثل  …………… 277 الزام به تنظیم سند  …………………..   279 مطالبه مهریه  ………………………..       282 اثبات مالکیت  ………………………..      285 مطالبه وجه  ………………………….      288 فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر  زنان غیر محضر  ……………………….       291 تغییر کاربری    ……………………… 295 تصرف عدوانی   ………………………..      298 تصرف عدوانی   ………………………..      302 ایراد ضرب عمدی  ………………………      304 تخریب و تصرف عدوانی  …………………. 307 شرکت د ر نزاع دسته جمعی   …………….. 311 قتل غیر عمدی  ……………………….. 314 ممانعت از حق …………………………   317 تظاهر به وکالت   ……………………..  320 چک بلا محل   …………………………. 323 شرب خمر  …………………………….     326 جعل مهر شرکت  ………………………..      329 جعل سند …………………………….. 332 فروش مال غیر      ……………………. 335 انتقال منافع مال غیر  …………………      339 تهدید و فحاشی  ……………………….      342 اعساراز محکوم به  …………………….       349 فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی مصرف مشروبات الکلی   ………………….      355 تخفیف مجازات   ………………………. 357 خیانت در امانت     …………………… 360 اخلال در نظم عمومی    …………………. 363 ممانعت از ورود بازرسان    ……………..      365 بی مبالاتی در امور حفار ی  ……………..      369 حفاری غیر مجاز  ……………………… 372 قواد ی   ……………………………. 377 تخریب محصول کشاورزی   ………………… 380 عدم ثبت واقعه ازدواج  …………………   383 ترک انفاق   ………………………….  385 فک پلمپ   …………………………… 387 کلاهبرداری   ………………………….     389 کلاهبردار ی( فروش مال غیر )   …………..      392 فروش مال غیر  ……………………….. 397 رابطه نا مشروع       …………………. 399 رابطه نا مشروع   ……………………..      402 رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس       406 خیانت در امانت   ……………………..       409 تصرف عدوانی    ……………………….      412 تحصیل مال  مسروقه    …………………. 415 مشارکت د رایراد صدمه      …………….. 417 فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     …..      420 جریمه دار نمودن عفت عمومی   ……………      422 ممانعت از حق   ………………………. 424 تصادف   …………………………….. 426 تخفیف مجازات    ……………………… 428 تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ……………   430 خیانت در امانت    …………………….  432 خیانت در امانت    ……………………. 434 افتراء   …………………………….     438 اعتیاد    ……………………………      442 فحاشی   …………………………….. 444 کیف قاپی        ……………………… 447 استفاده غیر مجا ز از برق    ……………      449 سرقت    ……………………………..      451 سرقت    ……………………………..       453 سرقت     …………………………….      456 ایراد ضرب غیر عمد ی    ………………..      458 وا خواهی …………………………….     461 مقدمه : این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد : فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل 39 گزارش فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل 16 گزارش فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل 5 گزارش فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل 12 گزارش فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل 18 گزارش فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل 22 گزارش فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل 18 گزارش و هر یک از گزارشات دارای : 1- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته 2- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها 3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی 4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده 5- نظریه کار آموز به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .

 • شبکه های ANN

  شبکه های ANN دانلود فایل شبکه های ANN مقدمه: (ANN) شبکه هایی هستند که به صورت یک تکنولوژی درآمده اند و هنوز هم به طور مداوم در روش های دینامیک در مورد اقدام به تولید یک روش معمولی برای طراحی…

 • پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

  بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,تحقیق بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,حوزه های آبریز,خصوصیات حوزه های آبریز,دانلود پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,مقاله بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات…

 • تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

  بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی,پذیرفته شدن شرکت ها,تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی,صورت های مالی,قابل فهم بودن,قابلیت اعتماد,قابلیت…

 • تحقیق روش ها وفنون تدریس

  پژوهش روش ها و فنون تدریس,تحقیق روش ها وفنون تدریس,روش هاو فنون تدریس,روش های نوین تدریس,روشهای تدریس سنتی,روشهای تدریس فعال دانلود فایل مقدمه از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با…

 • مقاله درباره سلول های بنیادی

  مقاله درباره سلول های بنیادی دانلود فایل مقاله درباره سلول های بنیادی مقدمه با بیش از نیم قرن تحقیق، امروزه مطالعه سلول های بنیادی یكی از هیجان انگیزترین و سریع الرشدترین مباحث زیست شناسی می باشد كه كشفیات كلیدی در…