پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پروژه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,دانلود اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا

دانلود فایل

پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا یشگفتار: منطقه خلیج فارس را نظریه پردازان قدیمی بخاطر وجود انرژی در آن «هارتلند» نامیده اند و تسلط بر آن را فرمانروایی هر كشوری در جهان می دانند. آمریكا هنگامی كه سیاست فعالی را در عرصه بین المللی آغاز كرد منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی خود، لحاظ ویژه بخشید و سعی كرد ثبات خاورمیانه را به نفع خود برای هژمونی آمریكا حفظ نماید و هر گونة عوامل مزاحم را سد و اختلال این ثبات گردیده است، سعی كرده است از میان راه بردارد. ایجاد عوامل مختل كننده در مسیر اتحاد شوروی برای جلوگیری از نفوذ آن ، برای این منظور صورت گرفته است سرنگونی دكتر محمد مصدق و جذب مصر به طرف آمریكا در این راستا بوده است و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران برای این منظور «ثبات خاورمیانه» برای تضمین منافع حیاتی آمریكا می‎باشد و حمایت از اسرائیل در جهت تأمین این اهداف بلندپروازانه آمریكا می‎باشد. این مجموعه سعی در بررسی این روند دارد. در آخر از آقای دكتر موسوی زاده به خاطر حسن و تدبیر لازم در جهت ارائه مطلوبتر همین تحقیق، هر چند ناقص تشكر كرده و توفیقات آن جناب را از خداوند منان خواستارم% محمدی بسمه تعالی اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا 22/1/84 پشت منازعاتی كه با زور و قدرت برای كنترل نفت جهان صورت می گیرد[1] آشكار می‌شود كه اشتهای سیری ناپذیری برای كنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت كه صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اكنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد میزان تولید نفت از 21 میلیون بشكه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشكه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشكه نفت معروف شده است . بر اساس یك برآورد محافظه كارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشكه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت كه فقط میزان آن 9/532 میلیون بشكه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی كنونی ضروری است . این تنها یك نقش جزئی ازنیاز نفتی كشورهای صنعتی جهان میباشد . كه تا اندازه ای كشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است كه وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات كه برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریكا كه به نفت 7/43 درصد برآورد می شد كه به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالكتریك با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشكه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بوده مصرف انبوه برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشكه برای ایالات متحده آمریكا ثبت شده كه بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریكا كافی است . پیشتر از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با 6/14 درصد سوخت به 3/2 میلیون بشكه در روز میرسد سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشكه در روز میرسد زیر میزان سوخت مصرف امریكا مشخص می‌شود . 1965 1970 1975 1980 نفت گاز زغال سنگ هیدروالكتریك سوخت هسته‌ای 1/43 9/29 1/23 9/3 – 3/43 3/32 20 8/3 6/0 7/43 1/31 2/17 4/3 6/4 3/43 1/29 7/14 9/2 10 مصرف كل 100 100 100 100 بر حسب ذخایر انرژی موجود آمریكا ، كل تولیدات داخلی آمریكا ،‌در سال 1970 ازهیدروكربنهای مایع به 3/11 میلیون بشكه در روز میرسد كه نسبت به سال قبل از آن (1961) بیش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 میلیون بشكه در روز میرسد . سوخت گازطبیعی و گاز مایع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 میلیون بشكه در روز میرسد كه كمترین گاز كوره با 1/1 درصد به 5/0 بشكه میرسد و مقدار هیدروكربنهای مایع 02/0 میلیون بشكه در روز میرسید ، مابعدالتفاوت بین تولید فرآورده های نفت و مصرف داخلی با واردات این این فراورده ها جبران میشد با واردات این فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به میزان 3/1 میلیون بشكه در روز و فراورده های آن ، به ½ میلیون بشكه در روز میرسد . واردات نفت خام و فراورده های آن در حدود %22 از كل مصرف نفت خام داخلی آمریكا را تشكیل میداد .اگروقفه بین ذخایر موجود و تقاضا باشد موجب نگرانی مقامات عالیرتبه آمریكا می شود . بر طبق نظر موقتی هویت اندكی توقف در صنعت در نتیجه كمبود ذخایر نفت صورت گیرد ،‌ذخیره دوباره آن هنگامی میسر است كه دولت آمریكا به تولید نفت خام خود بصورت كافی اقدام نماید . در سال 1969 ، ایالات متحده ذخایر نفتی خود را به میزان 6/29 میلیون بشكه رساند . این یك كاهش سریع را به میزان 5/3 درصد به سال 1968 را نشان میدهد كه بیشتر ازمیزان كاهش ½ درصدی سال 1968 و 2/0 درصدی سال 1967 میباشد . ذخایر نفت آمریكا فقط 2/8 درصد ذخایر نفتی جهان میباشد كه تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، كفایت می كند تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، كفایت می كند . كاهش تدریجی ذخایر نفت در ایالات متحده ،‌نشان میدهد كه تراز ذخایر نفتی آمریكا در سال 1970 ، 29540 میلیون بشكه یا 5/8 درصد نسبت به سال 1969 را كاهش یافته است . حتی اكتشافات انجام شده حتی میزان این كاهش را تا صدور %13 برآ.ورد مینماید وقتی این اكتشافات نشان میدهد كه تراز ذخایر نفتی آمریكا از 13736 میلیون بشكه در سال 1969 به 5/11 میلیون بشكه در سال 1970 رسیده است . این بطور پیوسته كاهش تر از 48 درصدی مرادر 40 سال اخیر نسبت به سال 1956 ،‌در دخایر نفتی آمریكا ، نشان میدهد ایالات متحده آمریكا ،خواهان افزایش ذخایر نفتی داخلی خود ، به دلایلی مانند نیازهای اكولوژیكی و خروج سوخت زغال سنگ از بازار مصرف و محدودیت تولید گاز طبیعی و مسائل تكنولوژیكی و فنی در مواجهه با توسعه انرژی هسته ای ، میباشد پرفسورها هالفورد ال پیش بینیمی كند كه دولتهای پیشرفته درصد جانشین كردن انرژی هسته ای بجای بخشی از نفت میباشد . ولی آن در آینده ، بعید به نظر میرسد . 20 سال قبل این نظر مورد پذیرش قرار گرفت و فقط انرژی هسته ای توانست 6/0 درصد از كل انرژی مورد نیاز آمریكا را تأمین كند . بر طبق دیدگاه جین مورال نماینده امریكا در امور دفاعی – امنیتی داخلی بیان میدارد هر چه بندرت توسعه منابع نفتی ، زمانبر هست اما نباید ایالات متحده نباید از دستیابی به این صنایه غفلت نماید . این منابع بقدر كافی نیازمند جستجوی زیاد برای كشف چاههای نفتی و زمان خیلی زیاد برای رفع موانه سر راه میباشند . آن بر مبنای باوری است كه احتمالاً خواهان فرمانروائی مطلق آمریكا توسطانرژی بی نظیر نفت كه جانشین توسط انرژیهای دیگر به جای آن متصور نیست .مورال به دقت وضعیت دخایر نفتی ایالات متحده را بررسی كرده است در این باره می گوید: «تقاضای ما برای نفت خام هراسناك و وحشت آور بطور سریع رشد یافته است و ظرفیت داخلی ما با این روند تقاضا خسارت دیده و این مطلبی نیست كه قابل كتمان باشد و احتمالاً كاشی مسلم ما از كل ذخایر نفتی ، در آینده قابل پیش بینی است.» [1] The Control of oil east –west vivalry in the 2002 couple ??? Alwaid –kayal keganpaul London , Newxork , Bahrain ??? فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه اهمیت نفت خلیج فارس برای آمریكا اثرات نهضت ملی شدن نفت در خاورمیانه مصر در دوران ناصر و سادات سیاست خارجی آمریكا در دوران ناصر و سادات اثرات تحریم نفتی اعراب در جنگ یوم كیپور در افزایش قیمتها نفت ایران در دوران محمدرضا پهلوی اثرات پیروزی انقلاب اسلامی بر ساختار نفت جهان سیاست خارجی آمریكا در قبال نفت ایران در دوران رژیم شاه و بعد از انقلاب

 • پایان نامه بررسی CRM

  بررسی CRM,پایان نامه بررسی CRM دانلود فایل پایان نامه بررسی CRM چکیده: در سال­های اخیر با پیشرفت­های حاصله در زمینه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تحولات انجام گرفته در بازار، رقابت بر سر کسب مشتری تشدید شده و شاهد…

 • مقاله حقوقی چک

  قوانین چک,مقاله چک,مقاله حقوقی چک دانلود فایل چک قسمتهایی از متن: چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش…

 • پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

  پایان نامه بررسی رئالیسم,پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»,رئالیسم,سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ دانلود فایل پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ» مقدمه رئالیسم که معادل فارسی آن واقع‏گرایی است، به جریانی اطلاق…

 • مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها

  مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانلود فایل مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها بخشهایی مختلف از متن: چكیده در این مقاله تاریخچه شكل‌گیری و تكامل مهندسی صنایع و تغییر آن از مهندسی صنایع سنتی به مهندسی صنایع…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیکی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیکی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیکی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…