پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

دانلود پایان نامه پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه  فهرست مطالب چكیده     1 مقدمه :   2 فصل اول 4 كلیات     4 1-1) موضوع تحقیق :         5 1-2) بیان و تعریف موضوع :           5 1-3) اهداف تحقیق :           6 1-4) فرض تحقیق  6 1-5) قلمرو علمی تحقیق      6 1-5-1) قلمرو مكانی :         7 1-6) متدولوژی تحقیق :       7 1-6-1) روش تحقیق:          7 1-6-2) روش گردآوری اطلاعات:      8 1-7) محدودیت های تحقیق : 8 فصل دوم 9 مروری بر ادبیات تحقیق       9 پیشگفتار: 10 2-1) كلیات          11 2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی         11 2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی        11 2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی          13 2-2-1) ساختن سلسله مراتبی 13 2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها      14 2-2-1-2) روش ساختن یك سلسله مراتبی          15 2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی          15 2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی           15 2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات      16 2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی      17 2-2-2-1-3) روش بردار ویژه           18 2-2-2-1-4) روش های تقریبی          19 2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی :          20 2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری         20 2-2-3-1) ماتریس سازگار    20 2-2-3-2) ماتریس ناسازگار  21 2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس     22 2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی          23 2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23 2-5) تئوری مطلوبیت         24 2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات         24 2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت      25 2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت        25 2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 25 2-5-5) نرخ نهایی جانشینی  28 2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی   29 2-6) بررسی سوابق گذشته   30 3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی          36 3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی          37 4-1) نتیجه گیری  53 4-2) پیشنهادات     53 فهرست منابع:       55 1-1- تصمیم‌گیری چیست     56 1-1- تصمیم‌گیری چیست     57 1-1-1- مقدمه و كلیات        57 1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن         57 1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب    59 1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری            60 1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده  60 1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی   63 1-1-4-2-1- تصمیمات فردی            63 1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی     64 1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری      70 1-1-5-1- مدل راضی کننده  71 1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 73 1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 74 1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 76 1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری  80 1-1-6-1- قطعی و معین      80 1-1-6-2- تحت ریسک       80 1-1-6-3- عدم قطعیت        81 1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن            81 1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره           81 1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه           82 1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective)            82 1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution)  82 1-2-2-3- آلترناتیو 83 1-2-2-4- معیار    83 1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution)           83 1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83 1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)    84 1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری 84 1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی           84 1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84 1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)         85 1-2-3-2- نرمالیزه کردن     86 1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری    86 1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی      86 1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن 87 1-2-3-3- وزندهی 87 1-2-3-3-1- روش آنتروپی  87 1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی     88 1-3- انواع تکنیکهای MCDM          88 1-3-1-1- روش Dominance          89 1-3-1-2- روش Maximin  89 1-3-1-3- روش Maximax 89 1-3-1-4- روش Conjunctive         89 1-3-1-5- روش Disjunctive          90 1-3-1-6- روش Lexicography       90 1-3-1-7- روش حذفی        90 1-3-2- تکنیک های تعاملی  91 1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW)      91 1-3-2-2- روش TOPSIS    92 1-3-2-3- روش ELECTRE  92 1-3-2-4- روش AHP        93 1-3-2-5- روش DEMATEL 93 1-3-2-6- روش NAIADE   94 1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی       94 1-3-3-1- روش EVAMIX  94 1-3-3-2- روش MAVT     95 1-3-3-3- روش UTA        95 1-3-3-4- روش MAUT     95 1-3-3-5- روش SMART    95 1-3-3-6- روش ORESTE   96 1-3-3-7- روش PROMETHEE        96 1-3-3-8- روش REGIME   96 1-3-3-9- روش PAMSSEM           96 1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM     97

 • بررسی پایداری ( دوام ) در کنترل کننده ها

  بررسی پایداری ( دوام ) در کنترل کننده ها دانلود فایل بخشهایی از متن: اكثر FLC پیشنهاد شده در متنها هیچ نوع مدرك یا استدلال پایداری ندارند زیرا بررسی آنها مشكل است . با این وجود ،‌برای اینكه FLC بعنوان…

 • پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

  پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی دانلود فایل [1]

 • شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك

  الاستو پلاستیك,شبیه سازی,شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك,شكل دهی ورقها,فرمول بندی دانلود فایل شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك امروزه شبیه سازی شكل دهی ورقها ، امكان بررسی…

 • تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك

  بررسی تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك,پروژه تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك,تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك,تحقیق تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك,دانلود تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك دانلود فایل تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك مقدمه: در…

 • پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style

  Learning style,بررسی سبك های یادگیری Learning style,پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style,تحقیق بررسی سبك های یادگیری Learning style,دانلود پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style,سبك های یادگیری,مقاله بررسی سبك های یادگیری Learning style دانلود فایل پاورپوینت بررسی سبك های…