مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

پروژه بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,دانلود تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

دانلود فایل

مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند در 20 صفحه ورد قابل ویرایش   استاندارد آمریكایی یك كمپانی 5 بیلیون دلاری است كه سیستم تهویة هوا و گرمازا را تولید می‌كند. همچنین تولید كنندة سیستم های ترمز كامیون و بخش های لوله كشی است. در سال 1989، این كمپانی به دلیل ركود اقتصادی با بدهی زیادی مواجه شد و خسارت سنگینی را متحمل شد. امانوئل كامپوریس Kampouris به عنوان CEO منصوب شد و پس از آن كمپانی روند پیشرفت را نشان داد. در سال 1995 خسارت و ضرر پیش آمده با یك درآمد خالبص 8/141 میلیون دلاری پایان پذیرفت. راز كامپورس چیست؟ استاندارد آمریكایی یك فلسفه تولید دقیق و به موقع اجرا كرد كه هدف آن كاهش زمان تولید بود. با تركیب تكنیك های مدیریت زمان و مطالعة مشروح و مفصل جریانات كار، این سیستم مدیریت بخش تولید كارخانه را دوباره طراحی كرد تا تولید را به شكل موثرتری سازماندهی كند. كارگران مدت زمان زیادی منتظر نمی مانند و مواد هم زود مصرف می‎شوند. ادوات لوله كشی حمام و دستشویی كه قبلا ساخت آنها سه هفته طول می كشید اكنون به دلیل صرفه جویی در وقت چهار روز طول می كشد و كارهای جابجایی و انتقال مواد نیز از دور خارج شده است. فرآیندهای تولید متغیرتر هستند بنابراین به عنوان مثال در یك كارگاه ریخته گری قالبهای 4000 پوندی را می‎توان در زمان كمتر از 5 دقیقه تغییر داد و اپراتوراهی منگنه یا ماشین سوراخ كن را به آسانی قادر ساخت تا میان 4 بخش متفاوت جابجا شوند. این قابلیت تغییر خط تولید را قادر می سازد تا 202 مدل قالب برای سفارشات مشتریان بسازد. فقط 2 ساعت و 20 دقیقه زمان لازم است كه یك قالب ساخته شود كه این زمان در سال 1991 حدود 15 روز بود. اجرای فلسفة سرعت و به موقع بودن در استاندارد آمریكا فهرست موجودی را از 5 برابر در سال 1991 به یازده برابر در سال 1995 تغییر داد. بعلاوه، نیاز به ذخیرة موجودی و سرمایه كار از 6/8 درصد فروش در سال 1991 به 9/4 در سال 1995 كاهش یافت. این پیشرفت كامپورس را تشویق كرد تا فلسفة سرعت و سر موقع را به دفتر كار نیز انتقال دهد. وضعیت و طرح دفتر كار نیز تغییر كرد تا ساختار و محیط فعالتری برای جمع كردن دفاتر خصوصی به منظور كاهش زمان را فراهم آورد. داستان استاندارد آمریكایی غیرعادی و شگفت انگیز نیست. برای به دست آوردن و حفظ این مزیت اقتصادی و با صرفه، كارخانه ها و شركت ها از فلسفة 1 IT استفاده كردند كه هدر دادن وقت را با كنار زدن فهرست های غیرضروری و از بین بردن تأخیر در كار، كاملاً از بین ببرند. هدف تولید كالا و ارائة خدمات لازم و افزایش مداوم سوددهی كار است. سیستم 1IT سازماندهی منابع، جریانات اطلاعات و قواعد تصمیم گیری است كه می‎تواند سازمان و تشكیلات را به شناخت مزیت های فلسفه 1IT قادر سازد. هنگام وقوع بحران مانند مواجه شدن با عدم پیشرفت كار یا بسته شدن كارخانه، مدیریت به جوش و خروش می افتد، و كارگران با هم كار می‌كنند تا وضعیت را تغییر دهند. تغییر از تولید سنتی و قدیمی به سیستم سریع و به موقع نه فقط مسائل مربوط به كنترل فهرست موجودی را به همراه دارد، بلكه همچنین مسائلی مانند مدیریت فرآیند تولید و برنامة زمان بندی را نیز همراه دارد. در این بخش ویژگیهای سیستم 1 IT را معرفی می كنیم و عنوان می كنیم كه چگونه می‎توان از این سیستم برای گسترش مداوم عملكرد استفاده كرد و مشخص می كنیم كه چگونه می‎توان از این سیستم بهره جست. همچنین استراتژی های سیستم 1IT و مسائل اجرایی كه كمپانیها با آن مواجه هستند را عنوان می كنیم. در پایان دربارة انتخاب محصول مناسب سیستم مدیریت موجودی نیز بحث خواهیم كرد. ویژگیهای سیستم های سریع و به موقع: این سیستم بر كاهش عدم كارآیی و زمان تلف شده در فرآیند تولید تمركز دارد تا فرآیند را به شكل پیوستار و همچنین كیفیت تولید را بهبود بخشد. كاهش فهرست موجودی و درگیری كارمندان در سیستم 1IT ضروری است. این سیستم با نامهای متفاوتی شناخته شده كه شامل صورت موجودی صفر،‌تولید همزمان، محصول نامرغوب، و IBM است. در این بخش دربارة ویژگیهای سیستم 1IT صحبت می كنیم: روش جمع كردن و جذب مواد، با كیفیت بالا، گروهها یا دسته های كوچك، ظرفیت یكسان و یكنواخت ایستگاه كار، اجزا سازنده استاندارد و روشهای كاری همسان، بستن قرارداد تأمین مواد، نیروی كار تغییرپذیر، تولید اتوماتیك و حفاظت پیشگیرانه . روش جمع آوری و جذب مواد: سیستم های 1IT از روش جذب مواد استفاده می‌كنند. روش دیگر فشردن یا تحت فشار قرار دادن است. برای تفاوت قائل شدن بین این دو سیستم ابتدا باید سیستم تولید برای یك Quarter Paunder در رستوران مك دونالد را بررسی كنیم. در اینجا دو ایستگاه كار وجود دارد. فردی كه همبرگر درست می‌كند و الزاماً مسئول انجام این كار است: سپس فرد دیگری همبرگر را سرخ كرده و نانها را در توستر برشته می‌كند و سپس روی آن سس می ریزد. بعد مایونز وبعد هم كاهو وپنیر را قرار می دهد، پسر گارسن تمام مواد را در نان تست شده قرار داده ودر سینی می گذارد. مرحله ی بعد قرار دادن ساندویچ لای كاغذ است وموجودیها باید كم باشد زیرا هر همبرگری كه فروخته نشود پس از هفت دقیقه خراب خواهد شد. جریان مواد از سازنده ی همبرگر تا جمع كردن وچیدن مواد ورساندن بدست مشتری است . یك روش كنترل این جریان استفاده از روش فروختن است یعنی تولید هر یك از آیتم ها با نیاز مشتری شروع می شود. بدین روش مدیریت جریان مواد را كنترل می كند. وشروع تولید را تحت اختیار دارد. سازنده ی همبرگر شروع به تولید24 همبرگر یعنی ظرفبت فر می كند وهنگامی كه آنها تكمیل شدند آنها را به ایستگاه جمع آوری نهایی ارسال می كند. واین ایستگاه جایی است كه مشتری باید منتظر بماند تا ساندویچ آماده شود. همبرگرهای بسته بندی شده رد یك سینی گرم می مانند تا مشتری ها آنها را بزند. روش دیگر كنترل جریان مواد میان تولید كننده ی همبرگر، جمع كردن نهایی ومشتری استفاده از روش جمع كردن وجذب است كه مشتری تولید سریع آیتم ها در خواست می كند. بدین روش وقتی مشتری ها همبرگرها را خریدند، مرحله ی نهایی بررسی سطح موجودی همبرگها وسپس درست كردن 6 همبرگر دیگر است. تولید كننده ی همبرگر، 6 عدد درست می كند، وسینی را به جمع كننده ی آخری كه كار جمع آوری را كامل می كند می دهد این فرد همبرگرها را در لیست موجودی برای فروش قرار می دهد. روش جمع كردن وجذب برای تولید همبرگر بهتر است زیرا دوكارگر باهم دو كارگاه را كنترل می كنند تا فهرست موجودی  را پایین نگه دارند. زیرا 7 دقیقه زمان بسیار محدودی است . تولید همبرگر یك فرآیند كاملاً تكراری است وزمان ساخت وتولید بسیار كم است وجریان مواد كاملاً واضح است. در اینجا نیازی به تولید برای ضرورت ونیاز پیش بینی شده ی بیش  از چند دقیقه وجود ندارد. كارخانه هایی كه قصد دارند فرآیند تولید تكراری وبالا داشته باشند وجریان مواد در آنجا واضح باشد از سیستم سریع وبه موقع استفاده می كنند. زیرا متد جمع كردن كنترل بهتر فهرست موجودی وتولید در كارگاه را امكان پذیر می سازد. شركت های دیگر مانند آنها یی كه انواع زیادی محصول در حجم پایین وقابلیت تكرار كم در فرآیند تولید دارند، از روشهایی مانندMRP استفاده می كنند. در این مورد سفارش مشتری برای ارسال در زمان مشخص شده پذیرفته می شود. تولید در یك كارگاه شروع به كارگاه بعدی فرستاده می شود. فهرست موجودی را می توان در هر كارگاه جمع كرد زیرا این ایستگاهها مسئول تولید بسیاری از سفارشات دیگر هستند وممكن است در یك زمان خاص بسیار مشغول باشند. نتیجه گیری: عده ای شكل گیری نظام تك جهانی را سقوط دیوار برلین دانسته البته گروهی نیز انقلاب اطلاعاتی دهه 70 و 80 قلمداد می‌كنند. اما با ائتلاف دو كشور چین و روسیه به این نظام تك قطبی پایان داد اما اگر موقعیت ایران را نسبت این واقع بررسی كنیم شاهدیم كه عده‌ای در درون و بیرون دولت می كوشند جامعه ما را به سمت و سوی ائتلاف با چین و روسیه سوق می دهند كه قطعاً این امر ایران را به انزوای بیشتر خواهد كشاند و ضربات سختی را به اقتصاد ایران وارد خواهد كرد. ولی جهانی شدن فرصت هایی را برای ایجاد بازارهایی فراهم آورده كه یك اقتصاد نوین در جهان پدید آورد و شامل سه فاز كه فاز اول و دوم جهانی شدن سلطة سه گانة آمریكای شمالی، اروپا، ژاپن را به دنبال دارد و فاز سوم مطرح نمودن هند، چین، آمریكای لاتین و كشورهای در حال توسعه می‎باشد. در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده رتبه بندی كشورهای جهان برای پذیرش و به كارگیری تجارت الكترونیكی از قبیل قابلیت انتقال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولید كنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الكترونیكی و زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین كننده گسترش تجارت الكترونیكی در كشورها شناخته شده اند. در یك گریز اگر بخواهیم تحولات اقتصادی كشور روسیه را به سمت جهانی شدن بررسی كنیم مشاهده می‎شود فروپاشی اقتصادی پس از جنگ سرد در اروپای شرقی، تاثیری عمیق و مخرب تر از بحران اقتصادی سال 1929 آمریكا داشت اتحادیه جماهیر شوروی سابق كه از سال 1929 افزایش تورم و كاهش ارزش پول روسیه را همراه داشت و سبب شد تا سرمایه های اندك این كشور به سمت خصوصی و در نتیجه به فروپاشی سوق پیدا كند. اما در حال حاضر اقتصاد روسیه به سه فاكتور: نفت، گاز، فلزات وابسته می‎باشد و برای كسری بودجة خود ناچار به دولت چین تكیه می نماید. كشور چین در دو دهة 70 و 80 با استفاده از انقلاب اطلاعاتی شگفتی هایی در زمینه روند جهانی شدن و سود توسعة اقتصادی آفریده كه پس از اتحادیه اروپا و آمریكا در تجارت جهانی مقام سوم را دارد كه این مسأله اقتصاد كشورهای آسیایی را به بازار چین وابسته و سبب كاهش وابستگی آنان به بازار آمریكا می‎شود. هند نیز در سال 1947 شاخص رشد اقتصادی ضعیفی از جمله درآمد سرانه بسیار پایین بود و تولید ناخالص داخلی به نسبت جمعیت هند بسیار ناچیز بود اما با تاسیس تالار بورس بمبی و مدرن شدن اقتصاد هندوستان و سرمایه گذاری در صنایعی چون ذوب آهن و نساجی شاهد نرخ رشد مطلوبی شد. اما در یك دید كلی جهانی شدن شامل 4 موضوع در سطح كلان روابط اقتصادی، همبستگی سیاسی، امور فردی جریان و تكنولوژی می‎باشد. و بنا بر آخرین آماری كه بانك جهانی صادر نموده ایران در بین 61 كشور جهان به دلیل كسب امتیاز نامطلوب آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. براساس جستجوها و كاوش ها می‎توان متذكر شد كه جهانی شدن فقط به بحث اقتصادی خلاصه نمی‎شود بلكه می‎توان به طور یقین گفت كه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح بین الملل و دنیا می‎باشد و عمده هدف جهانی شدن را اگر مشاهده كنیم به صورت كلیشه ای می‎توان گفت مبارزه با فقر و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیر ساخت ها می‎باشد ولی این چنین نیست بلكه جهانی شدن سرمایه می‎باشد. در پایان امیدواریم كه این پروژه مورد توجه علاقمندان خصوصاً استاد گرانقدر جناب آقای دكتر نزاكتی علیزاده قرار گرفته باشد.

 • مقاله انتقال مواد در گیاهان

  مقاله انتقال مواد در گیاهان دانلود فایل مطالب : انتقال مواد در گیاهان جذب آب از طریق اسمز مسیر پروتوپلاستی مسیر غیر پروتوپلاستی کشیده شدن آب از بالا رانده شدن آب از پایین تعریق سلول های نگهبان و تعرق حباب…

 • مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

  مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها) دانلود فایل 1

 • مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری

  مقاله لوئیز مامفورد,مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری دانلود فایل لوئیس مامفورد متن آغازین: Lewis Mumford متولد 1895 لوئیس مامفورد در ایالات متحده متولد شد و در دانشگاه كلمبیا دروس خود را به پایان رسانید…

 • ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

  ترجمه استخراج فاز جامد یون¬های فلزی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده یک روش جداسازی پیش تغلیظ بر اساس استخراج فاز جامد آهن (III) و سرب (II) در دیسک…

 • پایان نامه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

  پایان نامه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد دانلود فایل پایان نامه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد چکیده در…